صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : پیام عزیزی

متن ترانه:
رسم گذشت و رحمت،
از مصطفی بیاموز
بردار از نگاهی،
اندوه روزگاران

آیین و دین و كیشت
هرچه كه هست ای دوست
از عشق می سراید
از عفو توبه‌كاران


از عشق، یادگاری بگذار و بگذر
مرهم به زخمِ كاری، بگذار و بگذر
بگذر كه باغِ دلها غرقِ خزان است
بر سینه‌ها بهاری، بگذار و بگذر

بگذر تو از گناهِ قلب پشیمان
تا بگذرد خدا هم از تو‌ ز غُفران
تو‌ پیرو رسولِ دریا دِلانی
حالی بیا ببخشا جرم اسیران

ای بر نیاز صحرا
بخشنده همچو باران
ای مهربانتر از آب
با زخم شوره‌زاران

چون می شود كه جان بر
دل‌مرده ای ببخشی
حیف است گر نگیری
دست امیدواران


بگذر كه كار دنیا بی اعتبار است
فردای اهل خاكی پشت غبار است
در آینه نظر كن مرد خدا را
مرد خدا! خدا را! با ما مدارا....

در سیره‌ی محمد، بنهفته رازی
آری گذشت، همتاست، با سرفرازی
چون ماه میدرخشی در این سیاهی
گر مثل شب بپوشی چشم از گناهی

مرتبط با این