صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علاالدین باباشهابی

شه یدای یزدانی ( شیدای خدایی)
لفكه ی ده سمال وهه وری گوشه ی له چك و سورانی
تیك ئالاون له مه زرا گه ر مه چویی و گورانی
هه لپه رین و گوقنده له ناو باخ و سه ركانی
چریكه ی گورانی بیژه سه ددل ده بی حه یرانی
عاشقی به بیعی جوانیم مه ستیه كامه رانیم
له داوینی سروشتا شه یدا ئیكی یه زدانیم
عه شقی ساده ی سروشتی خوایه له تیف و جوانه
زور زه ریف و دلگیره چه نده له به رزلانه
هه رد و كیوو ده روده شت به گول و ریحان خه ملاوه
زه رد و سوور و رنگاوره نگ له سه رچیمه ن ئالاوه
له بیرته پرچی خاوت گوتت كردومه داوت
كه و ته مه له سه رنجم له گوهی مه ندی چاوت
لفكه ی ده سمال وهه وری گوشه ی له چك و سورانی
تیك ئالاون له مه زرا گه ر مه چویی و گورانی
هه لپه رین و گوقنده له ناو باخ و سه ركانی
چریكه ی گورانی بیژه سه ددل ده بی حه یرانی
..................
سر آستین های برگشته بر روی چوخه گوشه های سربندها و سورانی (لباس كردی)
در هم آمیخته اند در مزرعه و گندمزار به شادی و پایكوبی جوانان مشغولند
عاشق طبیعت زیباییم و مست كامرانی در دامان طبیعت شیدای یزدانیم
عشق سادۀ طبیعی خدایا چقدر زیباست چقدر دلگیر و ظریف و چقدر دلنواز است
كوه و در و دشت با گل و ریحان آراسته شده زرد و سرخ و رنگارنگ بر سر سبزه ها خود نمایی می كنند
یادت میاد گفتی زلفان پریشانم دام توست و نگاه من در بحر زیبای چشمانت غوطه ور شد
سر آستین های برگشته بر روی چوخه گوشه های سربندها و سورانی (لباس كردی)
در هم آمیخته اند در مزرعه و گندمزار به شادی و پایكوبی جوانان مشغولند

مرتبط با این