صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : فرشاد جمالی

آهنگساز :افشین رامین
شاعر : جلال الدین محمد مولوی


متن ترانه :
زهی عشق
برانید برانید كه تا باز نمانید
بدانید، بدانید كه در عین عیانید
بتازید، بتازید، كه چالاك سوارید
بنازید، بنازید كه خوبان جهانید
بكوشید، بكوشید كه تا جان شود این تن
بپوشید، بپوشید شما گنج نهانید
زهی عشق و زهی عشق، كه بس سخته كمانست
در آن دست و در آن شصت و شما تیر و كمانید
بدیدار ، نهانید، بآثار عیانید
پدید و نه پدیدید، كه چون جوهر جانید
درین بحر، درین بحر همه چیز بگنجد
پراكنده به هر خانه چو خورشید روانید
سماعیست، سماعیست، از آن سوی كه سو نیست
عروسی همه آنجاست، شما طبل زنانید

مرتبط با این