صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : سعید صالحی

آهنگساز : محمد جلیلیمتن ترانه :
تك تك بارون ز دل اور باهارون خشه
او تیه اكالت بخدا دلمو ب دیندات كشه
ار بری پائیز انه شینه ب دل باهاروم
درد جدایی ب خدا تش نه ب روز گارم
وا همه خووی ك تو داری ب من گلینت
یه میر شكالی ك شكال ایونی ب دینت
تو جور لیلی دلنشینی و مو مجنونتم
تو كوگ خوشخون بهاری مو غزلخونتم
تو یارمی،بهارمی،وا تو گلا ایدرا
نوم خدا داره صدا تك تك بارون ایا

ترجمه:
دیدن قطره های باران از دل ابر بهاری خوب است ، آن چشم های سیاهت دل من را به دنبالت می كشاند.
اگر بروی ، پاییز در دل بهارم می نشیند و درد جدایی روزگارم را به آتش می كشاند.
با آن همه خوبی كه تو برای خودت جمع كرده ای ،مانند یه شكارچی هستی كه صیدت را به دنبال خود می كشانی.
آنقدر اسیر عشقت شدم مانند آسمان كه اسیر شب است ، تو مانند گل بابونه ی سبز به دشت جانم رشد كن.
تو همچون لیلی خوب و دلربایی و من مجنون تو هستم‌
تو كبك آواز خوان بهاری و من غزلخوان تو هستم.
تو یار منی،بهار منی،با تو گلها میشكفند.
به امید خدا صدای قطره های باران به گوش میرسد.

مرتبط با این