صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : كیان بابازاده

متن ترانه :
نگارین و قد چارشونه داری لیلا خانوم
كنار خونه ما خونه داری لیلا خانومهمون خونه كه رو به قبله باشه لیلا خانوم
خودت مست و مارو دیوونه داری لیلا خانوم جان
لیلا لیلا لیلا

لیلا وفای تورو گردم
ناز غمزه های تورو گردم
چشمهای سیاه تورو گردم
راه میری نازك نازك اون قد و بالای تورو گردم وای
لیلا لیلا لیلا

دلم میخواد كه دلسوزم تو باشی لیلا خانم شورانگیز
چراغ و شمع و پی سوزم تو باشی لیلا خانم
دلم میخواد كه در شبهای مهتاب لیلا خانم
همون ماه دل انگیزم تو باشی لیلا خانم جان
لیلا لیلا لیلا

لیلا وفای تورو گردم
ناز غمزه های تورو گردم
چشمهای سیاه تورو گردم شورانگیز
راه میری نازك نازك اون قد و بالای تورو گردم وای
لیلا لیلا لیلا

شتر از بارو میناله ما از دل لیلا خانوم
بنالیم هر دومون منزل به منزل لیلا خانوم
شتر ناله كه اون بارم گرونه لیلا خانوم
ما هم نالم كه دور افتادم از دل لیلا خانوم جان
لیلا لیلا لیلا

لیلا وفای تورو گردم
ناز غمزه های تورو گردم
چشمهای سیاه تورو گردم
راه میری نازك نازك اون قد و بالای تورو گردم وای
لیلا لیلا لیلا

مرتبط با این