صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : ایرج بسطامی

متن ترانه :

اون كه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسكین داد
من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم
كه عنان دل شیدا به لب شیرین داد
گنج زرگر نبود كنج قناعت باقیست
اون كه اون داد به شاهان به گدایان این داد
بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اكنون كه صبا مژده فروردین داد

مرتبط با این