صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : كمال قادری

متن ترانه :

شه وه ن خه لوه تن مال بی ئه غیاره ن
عاله م گرد و ته ن دوس خه بر داره ن
كه كم توی ده رون كه رده ن وه خونیاو
چه مانم ریزنون ئه سرین چون هوناو
وه خته ن سه ر تا پام ببو به زو خال
بونی سوخته كه م وه رگیرو شه مال

ترجمه:
شب است خلوت است خانه بی اغیار
عالم همه خواب و فقط یار خبردار است
كم كم درون را خوناب كرده است
چشمانم اشك چون خونابه می ریزد
نزدیك است سرتاپایم به زغال تبدیل شود
و باد شمال بوی سوخته ام را برگیرد

مرتبط با این