صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محمدرضا عزیزی

‎ازآلبوم موسیقی سپند دل

تنظیم‌كننده: محمدرضا عزیزی
نوازنده: تار: محمدرضا عزیزی اركستر زهی: علیرضا دریایی كوبه‌ای: زكریا یوسفی

مرتبط با این