صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده :علیرضا قربانی

متن ترانه:

به سان ره نوردانی كه در افسانه ها گویند/
گرفته كوله بار زاد ره بر دوش/
فشرده چوب دست خیزران درمشت/
گهی پر گوی و گه خاموش/
در آن محبوس فضای خلوت افسانه گیشان/
راه می پویند راه می پویند/
به سان ره نوردانی كه در افسانه ها گویند/
ما هم راه خود را می كنیم آغاز/

مرتبط با این