صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : جعفر نصیری

آهنگساز : جعفر نصیری


متن ترانه :
من بومو تو سیزده به در روخونه لب آب كنار

بنیشتبیم سبزان تی چوم دبو می چوم مئن

كس كس هی نیگاه بودیم

تا فارسیم به همدیگه همش خدا خدا گودیم

تی تی جان ناز نكن من تی خاطر خوایما

تی تی می مرا قار نكن من كه تی شیدایمه

بگفنه بی چقد زمات قول دهی خاطرخواه نبی

قول بدابی توتا ابد می امرا بیوفا نبی

پس چی ببسته جان كر تی رو یا مرا واگردانی

نوكرته تی تی كس دیگر به جای من تو دوست داری

تی تی جان ناز نكن من تی خاطرخوایمه
تی تی می مرا قار نكن من كه تی شیدایمه من بودم با تو در روز سیزده در كنار رودخونه
كنار سبزه لب رودخونه نشستیم به شكوفه نگاه میكردیم

هی به شكوفه ها نگاه میكردیم
تا به همدیگه برسیم همیشه خدا خدا میكردیم

شكوفه جان ناز نكن من خاطرخواه تو هستم
شكوفه با من قهر نكن من شیدای تو هستم

قول دادی سالیان دراز خاطرخواه نباشی همیشه شكوفه كنی
قول دادی به من بی وفایی نكنی شكوفه كنی

پس چرا شكوفه نمیكنی از من رو برمیگردونی
نكنه كسی دیگه بیشتر از من نوازشت میكنه دوست داری

شكوفه جان ناز نكن من خاطرخواه تو هستم
شكوفه جان ناز نكن من خاطرخواه تو هستم همیشه پر از شكوفه باشی

مرتبط با این