خواننده : مجید تركاشوند

آهنگساز : محمدرضا حیدری

مرتبط با این