صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده: همایون شجریان


آهنگساز: علی قمصری
شاعر: مولانا
نوازنده: تار : علی قمصری سازهای كوبه ای : مصباح قمصری ویلنسل : مهرداد عالمی دف : حسین رضایی نیا

متن ترانه :
بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو
بیزار شو بیزار شو وز خویش هم بیزار شو
بی‌چون تو را بی‌چون كند روی تو را گلگون كند
خار از كفت بیرون كند وآنگه سوی گلزار شو
مشنو تو هر مكر و فسون خون را چرا شویی به خون
همچون قدح شو سرنگون و آن گاه دردی خوار شو
در گردش چوگان او چون گوی شو چون گوی شو
وز بهر نقل كركسش مردار شو مردار شو
آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان
خواهی كه آید پیش تو بیمار شو بیمار شو
این سینه را چون غار دان خلوتگه آن یار دان
گر یار غاری هین بیا در غار شو در غار شو
تو مرد نیك ساده‌ای زر را به دزدان داده‌ای
خواهی بدانی دزد را طرار شو طرار شو

مرتبط با این