صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محمد اصفهانی

متن ترانه :
پوشیده چون جان میروی هر دم میان جان من
چون می روی بی من مرو ای جانجان بی تن مرو
از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من
هفت اسمان را بر درم وز هفت دریا بگذرم
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من
ای مانده در هجران مرا زارم بكش ای جان برآ
سر مست و خندان از درآ ای یوسف كنعان من
ای شیر خدا شمس الضحی شه من
ای بحر وفا بدر الدجی مه من
ای ماهم علی شاهم علی علی جان
ای پیرم علی میرم علی علی جان
رندان سلامت می كنند جان را غلامت می كنند
مستی زجامت می كنند مستان سلامت می كنند
غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر
خورشید ربانی نگر مستان سلامت می كنند
ای شیر خدا شمس الضحی شه من
ای بحر وفا بدر الدجی مه من
ای ماهم علی شاهم علی علی جان
ای پیرم علی میرم علی علی جان

مرتبط با این