صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : وحید تاج

متن ترانه :

به مژگان سیه كردی هزاران رخنه در دینم /
بیا كز چشم بیمارت هزاران درد برجینم
الا ای همنشین دل كه یارانت برفت از یاد /
مرا روزی مباد آندم كه بی یاد تو بنشینم
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل /
بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم
جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد كش فریاد /
كه كرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاكم اوست /
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم
جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی /
كه سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم

مرتبط با این