خواننده : محمدرضا عیوضی

متن ترانه :

بین آسمون و پرواز فاصله فقط یه باله
خیلی ها میگن دروغه خیلی ها میگن محاله
بین خاك و دل دریا فاصله فقط یه موجه
قله ها بلندن اما گاهی خاكم خود اوجه
شب و لحظه های تردید یه ستاره چشم به راهه
همیشه خورشید روشن آخر شب سیاهه
میشه كینه ها رو خط زد با ترانه های پیوند
میشه گربه ها رو پاك كرد با ترنم یه لبخند
بین دستای من و تو با ستاره می شه پل زد
آسمون شب، امشب میشه با ستاره گل زد
میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود
میشه از فرشته سرشد میشه همرنگ خدا بود
بین آسمون و پرواز فاصله فقط یه باله
هیچكس نگه دروغه هیچكسی نگه محاله

مرتبط با این