صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : آرتوش

متن ترانه :

آسمان چشم او آیینه كیست
آن كه چون آیینه با من روبرو بود
درد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد
سرنوشت این جدایی دست او بود
آه. . .
گریه مگن كه سرنوشت
گر مرا از تو جدا كرد
عاقبت دلهای ما
با غم هم آشنا كرد
با غم هم آشنا كرد
چهره اش آیینه كیست
آن كه با من روبرو بود
درد ونفرین بر سفر
این گناه از دست او بود
این گناه از دست او بود
ای شكسته خاطر من
روزگارت شادمان باد
ای درخت پر گل من
نو بهارت ارغوان باد
ای دلت خورشید خندان
سینه تاریك من
سنگ قبر آرزو بود
سنگ قبر آرزو بود
آنچه كردی با دل من
قصه سنگ و سبو بود
من گلی پژمرده بودم
گر تو را صد رنگ و بو بود
ای دلت خورشید خندان
سینه تاریك من
سنگ قبر آرزو بود
سنگ قبر آرزو بود
ای شكسته خاطر من
روزگارت شادمان باد
ای درخت پر گل من
نو بهارت ارغوان باد
ای دلت خورشید خندان
سینه تاریك من
سنگِ قبر آرزو بود
سنگِ قبر آرزو بود
سنگِ قبر آرزو بود
سنگِ قبر آرزو بود
سنگ قبر آرزو بود

مرتبط با این