صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : بهرام حصیری

متن ترانه :
خند زد تا خورشید روی آینه آب
گل شب بو با ناز دیده بگشود از خواب
ساقه نیلوفر رفته تا اوج سحر
از لب گل شبنم چیده صد بوسه تلخ
باغ باران خورده آسمان ها آبی
چشمه ها زمزمه گر دل دریا آبی آبی آبی
معنی ای دوست بیا عهد خود تازه كنیم
كوچه ها را از شوق پر ز آوازه كنیم
زنده ای زیبایست جان پنهانی ما
تشنه دیدن دوست چشم بارانی ما
زندگی رنگ دگر داده این قافله را
پل بزن با گل عشق دگر این فاصله را

مرتبط با این