صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : شهرام ناظری

متن ترانه :

مستی سلامت می‌كند پنهان پیامت می‌كند
آن كو دلش را برده‌ای جان هم غلامت می‌كند
ای نیست كرده هست را بشنو پیام مست را
مستی كه هر دو دست را پابند دامت می‌كند
مستی سلامت می‌كند پنهان پیامت می‌كند
آن كو دلش را برده‌ای جان هم غلامت می‌كند
ای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان
حسنت میان دوستان نك دوستكامت می‌كند
مستی سلامت می‌كند پنهان پیامت می‌كند
آن كو دلش را برده‌ای جان هم غلامت می‌كند
ای چاشنی هر لبی ای قبله هر مذهبی
مه پاسبانی هر شبی بر گرد بامت می‌كند
ماه از غمت دو نیم شد رخساره‌ها چون سیم شد
قد الف چون جیم شد وین جیم جامت می‌كند
در عشق زاری‌ها نگر وین اشك باری‌ها نگر
وان پخته كاری‌ها نگر كان رطل خامت می‌كند
ای باده خوش رنگ و بو بنگر كه دست جود او
بر جان حلالت می‌كند بر تن حرامت می‌كند
مستی سلامت می‌كند پنهان پیامت می‌كند
آن كو دلش را برده‌ای جان هم غلامت می‌كند

مرتبط با این