صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : بابك جهانبخش

متن ترانه :
تو رو دیدم و دید من به این زندگی تغییر كرد
همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر كرد
شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده
خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده
تورو دیدم و دید من به این زندگی تغییر كرد
همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر كرد
شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده
خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده
چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده
تو ایده آل ترین خوابی كه بیداری من دیده
نه نمی ذارم كه فردام یه لحظه از تو خالی شه
تو بدم بشی معنای بدی واسم عوض می شه
یه لحظه هم اگه دور شی حواسم پی تو میره
هوا بدون عطر تو برای من نفس گیره
ببین این عشق دریایی دلمو حرف دنیا كرد
تو ثابت كردی كه میشه یه دریا توی دل جا كرد
یه دریا توی دل جا كرد

مرتبط با این