صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : عبدالرسول كارگشا

متن ترانه :

تو صد شكوفه داغی تو صد بهار دردی
تو صد شكوفه داری تو صد بهار می ارزی
یتیم می شود خاك اگر تو برنگردی
دو كوچه آن طرف تر بپیچ سمت لبخند
شكوفه می فروشد بهار دوره گردی
كسی می آید چه ناگهان چه ناگاه
خدای من چی روزی خدای من چه فردی
از آسمان چارم ، مسیح ، بازگشته ست
زمین ولی چه تنهاست مگر تو باز گردی


مرتبط با این