صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : صلاح خضری

متن ترانه :


ده چمه باوشی ، سروشتی نه خشین
ده روانمه كیو و ده شتی سور و شین
به چاو ده نوشم موسیقای ئه وین
میرگ و دارستان رووبار و كانی
شه و نمی سه رگول ، سروه ی به یانی
هه ركام به چه شنی ، ئه چرن گورانی
ئاوازی به هار ریژنه ی بارانه
ئاوازی هاوین گرشه ی خه رمانه
ئاوازی پائیز خه زنه ی باخانه
ئاوازی زستان سوزه ی زریانه
ئاوازی دلم ، بو نیشتمانه

به آغوش طبیعت بر نقش و نگار می روم
كوههای پوشیده از سبزه و گل را می نگرم
و با جام نگاهم موسیقی عشق را می نوشم
مرغزار و جنگل و رودخانه و چشمه
شبنم نشسته بر برگ گل و نسیم صبحدم
هر كدام به نوعی نغمه سرایی می كنند
آواز بهار ترنم باران
آواز تابستان تموج گندم زار در وزش باد
آواز پائیز گنجینه میوه ها و برگهای رنگارنگ است
آواز زمستان نغمه باد و برف است
آواز دل من ترانه مهر وطن استمرتبط با این