صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : وحید تاج

متن ترانه :

بهار دلكش رسید و دل به جا نباشد
از آنكه دلبردمی به فكر ما نباشد
در این بهارای بهم بیا و آشتی كن
به جنگ و كین با من روان نباشد
صبحدم بلبل بر درخت و گل
خدا به خنده می گفت
نازنین را مهجوین ها را وفا نباشد
مگر كه با این دل حزین تو عهد بستی
چرا عزیزم دل مرا از كینه بستی
اگر كه با این دل حزین تو عهد بستی

مرتبط با این