صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : مصطفی راغب

متن ترانه :

دوست دارم
ولی با ترس و پنهانی
كه پنهان كردن یك عشق
یعنی اوج ویرانی
یعنی اوج ویرانی
دوست دارم ولی با ترس و پنهانی
دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت اما
نجابت میكند
مانند بانوهای ایرانی
دوست دارم غم این جمله را دیدی
تفاوت دارد این سیلاب با شبهای بارانی
آهنگ جدید دوست دارم راغب
دوست دارم
ولی با ترس و پنهانی
كه پنهان كردن یك عشق یعنی اوج ویرانی
دوست دارم ولی با ترس و پنهانی
دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت
اما نجابت میكند
مانند بانوهای ایرانی
دوست دارم ولی با ترس و پنهانی

مرتبط با این