خواننده : وحید فرزانه

متن ترانه :


زهیرنت دل په تی زلفانی بوآ
بگندان تی جمال رنگ و روآ
گل اندام بیا كه من دیوانه بوتون
چو عشكه شی مرید ویرانه بوتون

دلبر منی جانه ماه بلوچانه
بیا زهیرواران ترا دلا داران

شه تی یادا دمی جتا نبوتون
چو اشكر سوتك و من بیچاره بوتون
گل اندام بیا كه من دیوانه بوتون
چو عشكه شی مرید ویرانه بوتون

دلبر منی جانه ماه بلوچانه
بیا زهیرواران ترا دلا داران


ترجمه:
دلم تنگ بوی زلف تو است
میبینم رنگ و روی زیبای تو را
گل اندام بیا كه من دیوانه تو شدم
همچون عشق شیخ مرید ویرانه تو شدم

دلبر تو جان منی همچون ماه هستی در قوم بلوچ
بیا كه دلتنگت هستم و تو در دلم جای داری

از فكرت لحظه ای جدا نمیشوم
همچون ذغال(آتشین)سوختم و بیچاره شدم
گل اندام بیا كه من دیوانه تو شدم
همچون عشق شیخ مرید ویرانه تو شدم

دلبر تو جان منی همچون ماه هستی در قوم بلوچ
بیا كه دلتنگت هستم و تو در دلم جای داری

مرتبط با این