صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : حسین خانزاده

متن ترانه :


هر چی كی دَرَم از تو دَرَم من
تی خنده می دردَ كونه درمان
می دیل به تو گرمه تا همیشه
تی اَمره بهاره می زمستان

یلدا تویی كی اَن همه‌ساله
می قلبِ میانی جا بیگیفته
می دیلخوشی و می زندگانی
تی دستان اَمره پا بیگیفته
تی خنده ایتا سرخ اَناره
خنده چقدَر اَیه تی اَمره
تا وختی تویی می همه دونیا
هر شب، شب چله یه تی اَمره
تی نامَ دوخانه های دوخانه
حافط خودشه شعرانَ اَمره
من، می همه تا فال دورون گم
تی نامَ همه ش می‌جان‌ اَمره
تی چوم ایتا شاهنامه یه اینگار
هر چی كه خوانم سیرَ نَبم باز
گنجینه ی اسراره تی او دیل
می‌همنفسه می محرم راز هرچه كه دارم از توست
خنده های تو درد های مرا درمان می كند
تا همیشه دلم به تو گرم است
با تو زمستان من بهار است

یلدا تو هستی كه سالهاست
در میان قلب من جا گرفته ای
دل خوشی من در زندگانی
در دست های تو پا گرفته است
خنده هایت مثل انار سرخ است
خنده چقدر با تو زیبا می شود
تا آن زمان كه تو دنیای من هستی
هر شب برایم شب چله است
نام تو را پشت سر هم صدا می زنم
حافظ با شعر های قشنگش
در هر فال هایم خودم
با جان و دلم ناله تورا می گیرم.
چشم های تو انگار شاهنامه اس
هر چقدر كه می خوانم سیر نمی شوم
دل تو گنجینه اسرار است
هم نفس و محرم راز من هستی

مرتبط با این