صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : عمران طاهری

متن ترانه :

پا ابی زودتر از افتو تو چشوت امید ازن دو
دوتا ركعت عاشقونه اخونی و زود اخونه
در ابی وا لو خندون زندگی منتظر تون
واخودت اگی خدایا منو به بنده خو تنها
یه سلام علیك دلچسپ میكنی با اهل دنیا
دست فردا رو میگیری میزنی آستین و بالا
پشت تو گرم ودلت قرص برمیداری قدماتو
گره های كوری كه هست همشون وا میشه باتو
مث یك آدم كاری خم به ابرو خونتاری
رزق وروزی تو حلالن دلتم پاك و زلالن
مث یكروز بعد بارون كه ابو دیریا چكه جون
بعدیك رو كار وهمت خاردن ایشه نون زحمت

ترجمه:
از خورشید زودتر بیدار میشوی و در چشمانت امید است
دو ركعت نماز عاشقانه میخوانی و از خانه بیرون میروی
چون زندگی منتظر توست
با خودت میگویی خدایا بنده خودت را تنها نگذار
یه سلام علیك دلچسپ میكنی با اهل دنیا
دست فردا رو میگیری میزنی آستین و بالا
پشت تو گرم ودلت قرص برمیداری قدماتو
گره های كوری كه هست همشون وا میشه باتو
همچون همیشه از سختی كار خم به ابرو نمیاوری
رزق و روزی تو حلال است مانند دلت كه پاك و زلال است
مثل یك روز بعد از باران كه دریا زیبا میشود
بعد از یك روز كار وتلاش چه می چسبد خوردن نانی كه حاصل دسترنج تو است

مرتبط با این