صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : بهرام پاییزی

متن ترانه :

شب نشینی و سكوت كوچه های سرد
خانه های گرم و داستان و نقل و حرف
هدیه می كند خدا ز آسمان
بر اهالی زمین- نرم و نازنین
شكوفه بهار را، به شكل برف
نعمت خدا
چه هدیه خجسته ای ست
شكلهای گونه گون برف – هر كدامشان
نشان آرزوی دلشكسته ای ست
صبح روز بعد پشت پنجره
ایستاده ام با هزار امید
بام خانه ها، كوچه باغها
كوهها و جاده ها همه سپید

مرتبط با این