موسیقی شاد محلی با گویش كردی تقدیم یه مخاطبان گرامی رادیو آوا

نام آهنگ: بارانی كویستان (باران كوهستان)

خواننده: سعید محمدی

آهنگساز: فولكلور محلی

تنظیم كننده: لاوك لطیفی

ژانر: محلی

گویش: كردی

مرتبط با این