صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

موسیقی با من صنما با صدای جواد احتشام تقدیم به مخاطبان رادیو آوا

با من صنما دل یك دله كن
گر سر ننهم آنگه گله كن
مجنون شده‌ ام از بهر خدا
زان زلف خوشت یك سلسله كن
ای مطرب دل زان نغمه خوش
این مغز مرا پرمشغله كن
سی پاره به كف در چله شدی
سی پاره منم ترك چله كن

مرتبط با این