موسیقی زیبای من با صدای حمید هیراد تقدیم به مخاطبان رادیو آوا

زیبای من تمام راهای رسیدن را به تو خراب كردم حق با تو بود از اول اشتباهی انتخاب كردم
بیچاره من كه روی تو حساب كردم ...
در آتش عشقت خودم را ذره ذره آب كردم دیوانه ات بودم تورا دیوانه جان خطاب كردم
بیچاره من كه روی تو حساب كردم بیچاره من كه روی تو حساب كردم ...
با اینكه بی رحمی یك روز میفهمی عاشق تر از من این حوالی نیست
تاج سرم بودی بال و پرم بودی اما دگر جای تو خالی نیست
دست تو بود دل سادم هنوز نرفته یادم چه ضربه ای زدی به اعتمادم
من با اینكه میدونستم نمیرسی به دادم به رسم عاشقی ادامه دادم
ادامه دادم ...
با اینكه بی رحمی یك روز میفهمی عاشق تر از من این حوالی نیست
تاج سرم بودی بال و پرم بودی اما دگر جای تو خالی نیست
با اینكه بی رحمی یك روز میفهمی عاشق تر از من این حوالی نیست
تاج سرم بودی بال و پرم بودی اما دگر جای تو خالی نیست

مرتبط با این