صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

موسیقی زیبای من با صدای حمید هیراد تقدیم به مخاطبان رادیو آوا

زیبای من تمام راهای رسیدن را به تو خراب كردم حق با تو بود از اول اشتباهی انتخاب كردم
بیچاره من كه روی تو حساب كردم ...
در آتش عشقت خودم را ذره ذره آب كردم دیوانه ات بودم تورا دیوانه جان خطاب كردم
بیچاره من كه روی تو حساب كردم بیچاره من كه روی تو حساب كردم ...
با اینكه بی رحمی یك روز میفهمی عاشق تر از من این حوالی نیست
تاج سرم بودی بال و پرم بودی اما دگر جای تو خالی نیست
دست تو بود دل سادم هنوز نرفته یادم چه ضربه ای زدی به اعتمادم
من با اینكه میدونستم نمیرسی به دادم به رسم عاشقی ادامه دادم
ادامه دادم ...
با اینكه بی رحمی یك روز میفهمی عاشق تر از من این حوالی نیست
تاج سرم بودی بال و پرم بودی اما دگر جای تو خالی نیست
با اینكه بی رحمی یك روز میفهمی عاشق تر از من این حوالی نیست
تاج سرم بودی بال و پرم بودی اما دگر جای تو خالی نیست

مرتبط با این