صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محمد تقی فرهمند

آهنگساز : جمشید شیبانی

متن ترانه :

سیمین بری گل پیكری عاری از ماه و گل زیباتری آری
همچو پری افسون گری آری دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من
سرگشته كویت منم نداری خبر از من
هر شب كه مه بر آسمان گردد عیان دامن كشان
گویم به او راز نهان كه با من چه ها كردی به جانم جفا كردی
هم جان و هم جانانه ای اما در دلبری افسانه ای اما
اما ز من بیگانه ای اما آزرده ام خواهی چرا تو ای نو گل زیبا
افسرده ام خواهی چرا تو ای آفت دل ها
محمد فرهمند سیمین برری
عاشق .. شوخی فزون كاری شیرین لبی اما دل آزاری
با ما سر جور و جفا داری میسوزم از هجران تو نترسی ز آه من
دست من و دامان تو چه باشد گناه من
دارم ز تو نامهربان شوقی به دل شوری به جان
میسوزم از سوز نهان ز جانم چه میخواهی نگاهی به من گاهی
یا رب برس امشب به فریادم بستان از آن نامهربان دادم
می داد او بركنده بنیادم گو ماه من از آسمان دم چهره بنمای

مرتبط با این