صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : سمكو فیضی

آهنگساز : سمكو فیضی

متن ترانه :
گوی له بلویر بگره ده كرووزیته وه
زامی ده ردی دووری پی ده كولیته وه
زیدی من قامیشه لان و گوی چه مه
دابراوم بویه ناله و زاله مه
ده ردی دووری با ده روون توی توی بكا
تا زمان هه ر باسی تا سه و سوی بكا
دابراو زیدی له بیر ناباته وه
هه رده خوازی بوئه وی باداته وه
بانگی بلویر ئاگره پیت با نه بی
ئه و كه سه ی بی ئاگره هه ر با نه بی
كی یه ناخی نه ی ده سووتینی ؟ ئه وین
كی یه جوشی مه ی به دی دینی ؟ ئه وین

ترجمه:
بشنو از نی چون حكایت می كند
از جدایی ها شكایت می كند
كز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر كسی كو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر كه این آتش ندارد نیست باد
آتش عشق است كاندر نی فتاد
جوشش عشق است كاندر می فتاد

مرتبط با این