صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علی تفرشی

متن ترانه :

این كیست
این كیست این ، این كیست این ، شیرین و زیبا آمده
سر مست و نعلین در بغل ، در خانۀ ما آمده
خانه در او حیران شده ، اندیشه سرگردان شده
صد عقل و جان اندر پیش بی دست و بی پا آمده
ای معدن آتش ، بیا ، آتش چه می جویی زما
والله كه مكر است و دغا، ای ناگه اینجا آمده
شاد آمدی ، شاد آمدی ، جادو و استاد آمدی
چون هدهد پیغمبری ، از پیش عنقا آمده
خاموش كن، خاموش كن، از راه دیگر جوش كن
ای دود آتشهای تو سودای سر ها آمده /

مولانا

مرتبط با این