خواننده : فریدون آسرایی

متن ترانه :
ای عشق ای كه میسوزی و میسوزانیم
ای عشق پشت پلكت شب به شب زندانیم
ای جان ای نگاه بی گناهت آسمان
ای جان خاطرات مانده بی تو زیر باران
ای عشق از غمت دیوانه ام آرام
گریه كن بر شانه ام برگرد راه برگشتی اگر هست
ای عشق دل به دریا میزنم طوفانیم امشب
مست مستم از چه میترسانیم بی تو هر چه دارم رفته از دست
ای داد آرزوهای تو را دادم به داد
ای داد داد از آن اشكی كه از چشم تو افتاد
ای وای وای از این تنهایی دیوانه وار
ای وای وای از این دل دلتنگ دیدار
ای عشق از غمت دیوانه ام آرام
گریه كن بر شانه ام برگرد راه برگشتی اگر هست
ای عشق دل به دریا میزنم طوفانیم امشب
مست مستم از چه میترسانیم بی تو هر چه دارم رفته از دست

مرتبط با این