صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : یوسف یوسفی

متن ترانه :
جانیم وطن گوزوم وطن سنه قوربان اوزوم وطن
باش اوجا اول آزاد یاشا بودور اوره ك سوزوم وطن
عاشیق اولسام سازیم سن سن طبیعت لی یازیم سن سن
یاشایشدا سن منه بس چو خوم سن سن آزیم سن سن
جانیم وطن گوزوم وطن سنه قوربان اوزوم وطن
باش اوجااول آزادیاشا بودور اوره ك سوزوم وطن

سنسیز دونیا منه زیندان سن اولماسان یوخ منده جان
منده اولان جسمیله جان گوزه ل وطن سنه قوربان
بیراوشاغام آنام سن سن خسته اولسام داوام سن سن
آغاج اولسام هاوام سن سن اوره گیمده سن هریانداسان
منیم گوزه ل وطنیم منیم گوزه ل وطنیم

ترجمه:
این وطن و ای جان من الهی كه من قربان تو شوم
حرف دل من این است كه سرافراز و آزاد باشی
مانند عاشق ها ساز من توی وطبیعت سرسبز بهاری منی
درزندگی وجود تو برایم كافی است تو بود ونبود من هستی
ای وطن وای جان من الهی كه من قران تو شوم
حرف دل من این است كه سرافراز و آزاد باشی


بی تو دنیا برایم زندان است و تو نباشی جان در تن ندارم
تو برایم جسم و جان هستی ای وطن زیبا
تو همچون مادری برای بچه وقوع خستگی و مریضی دوای دردم هستی
تواكشیده هستی ومن درخت و درون قلب من هستی
ای وطن زیبای من ای وطن زیبای من

مرتبط با این