صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : احمد جعفری

متن ترانه :
اگر به بی تو ناو كس بزانم
له چاوان كور بوم لال بی زوانم
آی لرزانه
كس نیه به جاره باوانم ریشم در بینه
كفتم وه شونت باوانم و مچو مچو
یاخوا لچكه كت گیر بخویه وه چو
آی لرزانه
كس نیه به جاره باوانم ریشم در بینه
شرط بو له داخت باوانم هیچ وقت نخنم
برگی آزیه تی باوانم له بر نكنم
آی لرزانه
كس نیه به جاره باوانم ریشم در بینه

مرتبط با این