صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : محمد معتمدی
ترانه سرا : نظام وفا كاشانی
آهنگساز و تنظیم كننده :مجید وفادار

شب آمد كه ره زند فكر و خیال او به خوابم
شب آمد كه افكند تا به سحر به التهابم
خیزم و بدوش كشم تفنگ كهنه كار خود را
به اسب یكه شناس سوار شوم روم به صحرا
اسب زیبا خوش رفتارم پر درارو ز جان بردارم
رو به سر منزل دلدارم …
پیش از آنكه از سپیده اثری بینم خواهم امشب كه صبح دگری بینم
گر توانی بپر اسب سپید من برسانم به آن صبح امید من
میخواهم تا خفته دیده ی بد خواه دیده روشن سازم از آن رخ ماه
همتی كن خدا را سحر شد با سخن گفتن امشب به سر شد
شب آمد كه ره زند فكر و خیال او به خوابم
شب آمد كه افكند تا به سحر به التهابم
خیزم و بدوش كشم تفنگ كهنه كار خود را
به اسب یكه شناس سوار شوم روم به صحرا

مرتبط با این