صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : غلامحسین اشرفی
آهنگساز : عباس شاپوری
ترانه سرا : اسماعیل نواب صفا
تنظیم كننده : میثم مروستی

گویم غم خود را با خـار بـیابان
در سینه نهفتم اسرار فراوان
تــك درخـتی تـیـره بــخـتـم
كــه در ســكــوت صـــحــرا
فریاد من شكسته در گلویم
تك درختی بی پناهم
كــه دشــت آرزو هــا
گردید آخر مزار آرزویم
خشك و بی بارم پس سحرم كو
آن شــادابی آن بـرگ و بــرم كو
دور از یاران بـی توشــه و بـرگم
غم خانه محنت همسایه مرگم
بـر رخــســارم غـبــار غـم نشسـته
طوفان از من چه شاخه ها شكسته
چو نـهـال زهـرآلـوده هـمـه كـس از من بگریزد
نه كسی با من بنشیند نه كسی با من آمیـزد
گویم غم خود را با خـار بـیابان
در سینه نهفتم اسرار فراوان
در دل شب سكوت صحرا وبختم افزا
از تو جدا بگویم ای مه حدیث خود با ماه
تــك درخـتی تـیـره بــخـتـم
كــه در ســكــوت صـــحــرا
فریاد من شكسته در گلویم
تك درختی بی پناهم
كــه دشــت آرزو هــا
گردید آخر مزار آرزویم
خشك و بی بارم پس سحرم كو
آن شــادابی آن بـرگ و بــرم كو
دور از یاران بـی توشــه و بـرگم
غم خانه محنت همسایه مرگم
بـر رخــســارم غـبــار غـم نشسـته

مرتبط با این