صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آهنگساز و تنظیم كننده: اسماعیل خانی
ترانه سرا: حامد آساره
خواننده : سالا عقیلی

از این رها گذاشتن تو چه میكشم ای دل ببین ز داشتن تو چه میكشم
عشق آخر از تو ای دل من دور میشود از بس به اشتباه تو مجبور میشود
چیزی نمانده از شهر جز خاطرات تو چیزی نمانده از تو غیر از صدای من
چیزی نمانده از من جز پرسه های شب چیزی نمانده از شب جز گریه های من
سازم اگر مرا بنوازی شعرم اگر مرا بسرایی
راهم فقط اگر تو بیایی عشقم فقط اگر تو بخواهی
چیزی نمانده از شهر جز خاطرات تو چیزی نمانده از تو غیر از صدای من
چیزی نمانده ازمن جز پرسه های شب چیزی نمانده از شب جز گریه های من
سازم اگر مرا بنوازی شعرم اگر مرا بسرایی
راهم فقط اگر تو بیایی عشقم فقط اگر تو بخواهی

مرتبط با این