صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : علیرضا رضا قربانی
ترانه سرا : احمد امیر خلیلی
آهنگساز و تنظیم كننده : حسام ناصری

روزگار من و مویش به پریشانی رفت
یك شب آرام رسید یك شب بارانی رفت
یك شب آمد من مجنون به جنون افتادم
دل دیوانه ی خود را به نگاهش دادم
روزگار من و مویش به پریشانی رفت
چشم بستم دل مجنون پی لیلا برگشت
چشم بستم كه دلم سمت تماشا برگشت
زلف یك خاطره در باد پریشان میرفت
دل دیوانه پی اش دست به دامان میرفت
میروم گریه كنم باز دمی را در خود
میروم غرق كنم كوه غمی را در خود
میروم باز میان همه ی رفتن ها
باز هم میروم از شهر تو اما تنها
داغ فرهاد به دل دارم و دلدارم نیست
دل گرفتار همان دل كه گرفتارم نیست
یك نظر دیدم و یك عمر پی یك نظرم
من دیوانه به زنجیر تو دیوانه ترم
میروم گریه كنم باز دمی را در خود
میروم غرق كنم كوه غمی را در خود
میروم باز میان همه ی رفتن ها
باز هم میروم از شهر تو اما تنها

مرتبط با این