صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

خواننده : ایرج بسطامی
آهنگساز و تنظیم كننده : محمدحسین(حسین) پرنیا
ترانه سرا :محمد رهی معیری

نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی
نه بر مژگان من اشكی نه بر لبهای من آهی
نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی
نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی
نیابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی
ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی
به دیدار اجل باشد اگر شادی كنم روزی
به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی
كیم من آرزو گم كرده ای تنها و سرگردان
نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی
گهی افتان و خیزان چون غباری دربیابانی
گهی خاموش و حیران چون نگاهی برنظرگاهی
رهی تا چند سوزم در دل شبها چو كوكبها
باقبال شرر نازم كه دارد عمر كوتاهی

مرتبط با این