صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

موسیقی "ابر می بارد" با صدای "همایون شجریان"

ملودی: سهراب پورناظری
خواننده: همایون شجریان

متن ترانه "ابر می بارد":ابر می بارد و من میشوم از یار جدا
چون كنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه كنان ابر جدا یار جدا
ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی
ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی
چه كنی بند ز بندم همه یكبار جدا
همه یكبار جدا
دیده از بهر تو خونبار شد ای مردم چشم
دیده از بهر تو خونبار شد ای مردم چشم
مردمی كن مشو از
مردمی كن مشو از
دیده خونبار جدا
ابر می بارد و من میشوم از یار جدا
چون كنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه كنان ابر جدا یار جدا

مرتبط با این