صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترانه "مرو ای دوست" با صدای محمد اصفهانی

متن ترانه " مرو ای دوست "

مرو ای دوست مرو ای دوست مرو از دست من ای یار
كه منم زنده به بوی تو به گل روی تو ...
مرو ای دوست مرو ای دوست بنشین با من و دل
بنشین تا برسم مگر به شب موی تو ...
تو نباشی چه امیدی به دل خسته من تو
كه خاموشی بی تو به شام و سحر چه كنم با غم تو
مرو ای دوست مرو ای دوست مرو از دست من ای یار
كه منم زنده به بوی تو به گل روی تو ...
بنشین تا بنشانی نفسی آتش دل بنشین تا برسم مگر به شب موی تو
تو نباشی چه امیدی به دل خسته من تو
كه خاموشی بی تو به شام و سحر چه كنم با غم تو
چه كنم با دل تنها كه نشد باور من تو و ویرانی
خاموشی كوهم اگر اگر چه كنم با غم تو
چه كنم با دل تنها چه كنم با غم دل

مرتبط با این