صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترانه "نرو" با صدای رضا فروتن

متن آهنگ "نرو":

قلبم رو با خودت نبر نرو نرو نرو نمیتونیم بیهم بفهم نگو نه من نه توچند سال بعدشودیدم میگم نرومن بعد تو بدون تو كجا برمهرجا بجز كنار تو مسافرمیه كاری كن بخاطرم توو خاطرمیه تصویر عجیب نمونه توی سرماینجا خونته این آشیونته بمونتنهایی سخته اگه نمیدونی بدونفریاد توو چشمام نشسته روو گونه هام سنگینببینیه حرفی بزن چرا نگات و دوختی زمین ، همین

مرتبط با این