صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترانه "بهترین اشتباه" با صدای كسری زاهدی

متن ترانه "بهترین اشتباه":


من دیوونه واسم عجیبه دلمو دادم به یه غریبه
كه میدونم نمیمونه برام
اونی كه عشقش سهم دلم نیست میدونم اما دست خودم نیست
میدونم نمیمونه برام
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
كه سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
كه سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم
كم گذاشتی برام گرفتی ماهو از شبم
افتادم از چشات نیفتاد اسمت از لبم
این بارونا هم نشست عطرتو از رو پیرهنم
هنوزم انتخاب قلبمی بهترین اشتباه من
دوباره دستمو تو بگیر گناهش به پای من
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
كه سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم
میدونم و رویا میسازم یه خونه رو دریا میسازم
كه سقفمون آسمون باشه خودش بشه بال پروازم
من دیوونه واسم عجیبه دلمو دادم به یه غریبه كه میدونم نمیمونه برام

مرتبط با این