ترانه "یه امشب" با صدای مسیح و آرش

ترانه و موزیك: مسیح و آرش ای پی
تنظیم: اشكان محمدیان
خوانندگان: مسیح و آرش

متن ترانه "یه امشب":

یه امشب از فكر و خیال یك ذره بگذر
غم هاتو بدش من تو بدش من
یه امشب این بارو بذار زمین یه لحظه
یك جوری بخند زمین بلرزه
كه دنیا همش شوخی محضه
پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه
بذار ثانیه عاشقانه تر شه ...
پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه
بذار ثانیه عاشقانه تر شه ...
یه لحظه دستامو ببین گل میده دستت
پر میشه همش تو خونه عكست
یه لحظه رد میشی و تو میپیچه عطرت
ماهم تو چشات میشینه برقش پیچیده حرفش
پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه
بذار ثانیه عاشقانه تر شه ...
پس یه امشب بزن زیر همه غما و ترست بزن تو دل این ترانه پرسه
بذار ثانیه عاشقانه تر شه ...

مرتبط با این