آهنگ "دیگه بسمه" با صدای نیلمان

متن آهنگ "دیگه بسمه":
من دیگه قفل كرده مغزم
پشت دستمو داغ كردم
نمیدونم چجوری میشه هربار
تو میری من برمیگردم
من دیگه یجوری بیزارم
از تو كه كلافم كردی
كاش بگی آخه چی میخواستی
اصلا از این منه ردی
دیگه بسمه ول كن
قلبم دیگه له شد
تهش چی مونده از ما
جز دو تا خسته دلخور
من بسمه ول كن
قلبم دیگه له شد
انگاری نمیشه
دیگه بیخیالی طی كن
هر كاری كردم كه یكم بخندی اما
تو همیشه حرفو به دعوا رسوندی
زیادی بود انگاری واست این علاقه
اینجوریشو به خوابتم ندیده بودی

مرتبط با این