ترانه "بیا بریم كوه" با صدای رضا ملك زاده

متن ترانه "بیا بریم كوه":

پاشو دنیا رو جمع كن بریم دریا كنار
دریا قشنگه
پاشو غما رو ول كن یه دل ، دل كن بریم
دنیا قشنگه
بیا بریم كوه… كدوم كوه؟
همون كوهی، كه آهو ناز داره… ای بله!
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله
بچه صیدم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!
آهوی كوهم را مزن
خواب خرگوش به خواب یار میماند بله
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله
كی میدونه كه از اینجا
تا ته دنیا
چند تا بارونو میشه دید
میشه چند دفه غروبا
كنار دریا
صدای موجا رو باز شنید
یالا یالا پاشو كاری كن
یالا یالا باز یه حالی كن
دنیا دو روزه
دله دله دله یارتم
دل به دل بده كنارتم
كه دنیا دو روزه
دنیای من ریحان و ریحان و ریحان
رؤیای من ریحان و ریحان و ریحان
زیبای من ریحان و ریحان و ریحان

مرتبط با این