ترانه محلی- جنوبی "دو آتیشه" با صدای فرزاد فرخ

متن ترانه "دو آتیشه":

گولم مزن گولم مزن نمك رو زخم مو مزن
مگه كجا گیره دلت از پشت خنجرم مزن
یه شو نشد بگی به مو بگی كه عاشقم شدی
نگا بكن خون دلم تو قاتل جونم شدی
تو خاطرت عزیزه تو قلبی كه مریضه
غزل غزل میخونم از عشقی كه لبریزه
آخ بیا بیا كه مستم هر شو به یادت هستم
بیا كه سینه چاكتم از عشق تو شكستم
آی تو خاطرت عزیزه تو قلبی كه مریضه
غزل غزل میخونم از عشقی كه لبریزه
آخ بیا بیا كه مستم هر شو به یادت هستم

بیا كه سینه چاكتم از عشق تو شكستم
ای جان مه ای جان مه تویی امید آخرم
خدا كنه یه روز بیای دست بكشی روی سرم
قلبی كه زخمی توئه هنوز وفادار توئه
نگاه بكن دو آتیشه هنوز طرفدار توئه
تو خاطرت عزیزه تو قلبی كه مریضه
غزل غزل میخونم از عشقی كه لبریزه
آخ بیا بیا كه مستم هر شو به یادت هستم
بیا كه سینه چاكتم از عشق تو شكستم
آی تو خاطرت عزیزه تو قلبی كه مریضه
غزل غزل میخونم از عشقی كه لبریزه
آخ بیا بیا كه مستم هر شو به یادت هستم
بیا كه سینه چاكتم از عشق تو شكستم

مرتبط با این