ترانه "شرم" با صدای گرشا رضایی

متن ترانه "شرم":

شرم به این دنیا به این دردا به این عمری كه بر نمیگرده
خودم رفتم دلم جا موند كی تقدیرو اینجور عوض كرده
داره یه عمر میشه كه زیر آوارم ولی تا جون دارم دوست دارم
داره یه عمر میشه تو باد و بارونم مقصر من بودم میدونم
یه حسرت از گذشته مونده تو وجودم اونی كه باید واسه تو بودم نبودم
نبودم نبودم نبودم …

داره یه عمر میشه كه زیر آوارم ولی تا جون دارم دوست دارم
داره یه عمر میشه تو باد و بارونم مقصر من بودم میدونم
داره یه عمر میشه كه زیر آوارم ولی تا جون دارم دوست دارم
داره یه عمر میشه تو باد و بارونم مقصر من بودم میدونم

مرتبط با این